http://www.maylaunha.com/static/uploads/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 28

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 28
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

" />

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 45

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 45
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

Phạm Gia Nguyễn – nhà phân phối các loại máy vệ sinh giá rẻ tại TPHCM . Chuyên cung cấp các loại máy hút bụi công nghiệp giá tốt nhất của các thương hiệu nổi tiếng .

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 50

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 50
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 53

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 53
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

Giá: Liên hệ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 59

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 59
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

Hãng sản xuất:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 79

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 79
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

Xuất xứ:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

Bảo hành:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 116

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 116
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: FRONTEND/showDetail.php

Line Number: 119

Backtrace:

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/views/FRONTEND/showDetail.php
Line: 119
Function: _error_handler

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/libraries/CI_Template.php
Line: 375
Function: view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/application/modules/product/controllers/Product.php
Line: 264
Function: write_view

File: /home/maylaunha2/domains/maylaunha.com/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once